ورود به سامانه آزمون های اینترنتی

ورود بـه سـامـانـه

توجه بسیار مهم
1- تا قبل از شروع آزمون زمان آزمون ، گزینه شرکت در آزمون فعال نخواهد شد
2- فقط داوطلبانی که آزمون های اینترنتی را ثبت نام کرده اند ، امکان ورود به این سامانه را خواهند داشت

پرکردن مواردي که با علامت * (ستاره دار) مشخص شده ضروري است.